POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I POLITYKA COOKIES

Dla Państwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Cookies, ciasteczka.

Informujemy Państwa, że Administratorem (operatorem) strony internetowej jest _____________ z siedzibą w ________________, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy ____________, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ___________, NIP: ___________, REGON: _______________.

Strona Administratora dostępna pod adresem: www.eprogrow.pl korzysta z plików Cookies.

PODSTAWA PRAWNA:

„W dniu 22 marca 2013 r. weszła w życie nowelizacja art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego, dotyczącego przechowywania informacji zwanych jako cookies.

Zgodnie z art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

 1. a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 2. b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 1. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.”

CZYM SĄ CIASTECZKA COOKIES?

Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH W SERWISIE:

Stosowane są dwa typy plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić Państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.

„Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.

 

Niniejsza strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z podstawowych usług dostępnych w ramach strony
b) „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług strony;
c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
d) „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. język interfejsu, kolor interfejsu, stylizację, wielkość i typ czcionek wyświetlanych na ekranie komputera itp.;
e) „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie użytkownikom  treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w serwisach usług serwisów partnerskich.

 

PARAMETRY, KTÓRE STRONA UMIESZCZA W FORMIE COOKIES:

Rozdzielczość monitora (dla celów statystyk), zakodowany hash sesji (zabezpieczenie), zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk), identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk), obsługa sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk), dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe). Administrator w związku z rozwojem strony internetowej przewiduje wykorzystywanie cookies w celach reklamowych, szczególnie w zakresie korzystania z usług serwisów partnerskich. Dane osobowe nie są udostępniane osobom postronnym. W plikach nie przechowujemy żadnych danych osobowych (są one zapisane w bazie danych).

 

 1. COOKIES OD ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW:

Na stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

 1. PLIKI COOKIES GOOGLE ANALITICS:

Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach.

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

 1. PLIKI COOKIES FACEBOOK i INSTAGRAM

Facebook ma oddzielną stronę gdzie opisane jest użycie cookies http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

https://help.instagram.com/1896641480634370

 1. SERWIS YOUTUBE:

stosuje pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, oraz licznik kliknięć. Zasady działania opisane są w polityce prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

 1. SERWISY PLAYER.VIMEO.COM I AV.VIMEO.COM:

stosują pliki cookies m.in. pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika. Polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem:

http://vimeo.com/cookie_policy

 1. SERWIS STAT4U.PL:

WEBmedia nadaje cookies internautom odwiedzającym strony klientów w celu identyfikacji pojedynczych użytkowników internetu.

 1. G. SERWIS LINKED IN

stosuje pliki cookies zawierające preferencje użytkownika, zapewniające możliwość kontrolowania wykorzystania mobilnych identyfikatorów reklamowych,

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 1. H. CHAT BOOT TIDIO

stosuje pliki cookies zawierające preferencje użytkownika, zapewniające możliwość komunikowania się użytkownika ze stroną Administratora i dostosowania sposobu świadczenia usług do korzystania z nich przez użytkownika, śledzi ruch użytkownika na stronie internetowej Administratora,

https://www.tidio.com/privacy-policy/

 1. WYŁĄCZANIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES:

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją – możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Przeglądarka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek”

Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

II POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ___________________. z siedzibą w __________________________, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____________, NIP: ______________, REGON: ___________________.

 

2) Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: e-mail: biuro@nattec.plub pod numerem telefonu: +48 882077082 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1) powyżej.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy za dobrowolną Państwa zgodą, na podstawie wykonania tejże umowy, prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora czy obowiązków wynikających z prawa np. prawa podatkowego. W takim wypadku Administrator przetwarza dane osobowe klientów, osób kontaktujących się w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto, w zakresie w jakim wyrazicie Państwo na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług, a także z uwagi na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, będziemy przetwarzali dane wrażliwe tj. przede wszystkim Państwa dane biometryczne. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie osobiście, za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

– realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

– w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:

– w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

– jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego o ile wyraziła Pani / wyraził Pan na to zgodę;

– w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

– w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6) W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

7) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-h. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

9) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych,
 7. G. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania.

10) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),

 1. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług wramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

11) Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

 

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI i COOKIES, o czym poinformuje użytkowników w formie wiadomości mailowej z 14 dniowym wyprzedzeniem.